គ.ជ.ប បើកកិច្ចប្រជុំ រៀបចំគ្រូ បណ្តុះបណ្តាល និងអ្នកសម្របសម្រួល

ភ្នំពេញ៖ គណៈកម្មការចំពោះកិច្ច របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីស្តីការ បានបើកកិច្ចប្រជុំ ពិគ្រោះយោបល់ ដើម្បីរៀបចំគ្រូបណ្តុះបណ្តាល អ្នកសម្របសម្រួល ខ្លឹមសារ និងផែនការសកម្មភាព ក្រោមអធិបតីភាព លោក ហង្ស ពុទ្ធា អ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប ៕

គ.ជ.ប បើកកិច្ចប្រជុំ រៀបចំគ្រូ បណ្តុះបណ្តាល និងអ្នកសម្របសម្រួល

គ.ជ.ប បើកកិច្ចប្រជុំ រៀបចំគ្រូ បណ្តុះបណ្តាល និងអ្នកសម្របសម្រួល