អាជ្ញាធរភ្នំពេញ ដំឡើងភ្លើងស្តុបថ្មី រវាងផ្លូវជាតិលេខ២ ចាក់អង្រែ និងមហាវិថី ព្រឹទ្ធាចារ្យ ហ៊ុន នាង

ភ្នំពេញ៖ សាលារាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦  បាននឹងកំពុងដំឡើងភ្លើងស្តុបថ្មីមួយកន្លែងទៀត  នៅចំណុចប្រសព្វរវាងផ្លូវជាតិលេខ២ចាក់អង្រែ និងមហាវិថីព្រឹទ្ធាចារ្យ ហ៊ុន នាង។

យោងតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនង សង្គមហ្វេសប៊ុករបស់ សាលារាជធានីភ្នំពេញ បានឲ្យដឹងថាក្នុងផែនការរៀបចំ លំហូរចរាចរឲ្យបានល្អប្រសើរ សាលារាជធានីភ្នំពេញ បាននឹងកំពុងដំឡើងភ្លើង១៣កន្លែងបន្ថែមទៀត ដែលគិតត្រឹមថ្ងៃនេះ សម្រេចបាន ៩០% ហើយនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខ៕

អាជ្ញាធរភ្នំពេញ ដំឡើងភ្លើងស្តុបថ្មី រវាងផ្លូវជាតិលេខ២ ចាក់អង្រែ និងមហាវិថី ព្រឹទ្ធាចារ្យ ហ៊ុន នាង

អាជ្ញាធរភ្នំពេញ ដំឡើងភ្លើងស្តុបថ្មី រវាងផ្លូវជាតិលេខ២ ចាក់អង្រែ និងមហាវិថី ព្រឹទ្ធាចារ្យ ហ៊ុន នាង

អាជ្ញាធរភ្នំពេញ ដំឡើងភ្លើងស្តុបថ្មី រវាងផ្លូវជាតិលេខ២ ចាក់អង្រែ និងមហាវិថី ព្រឹទ្ធាចារ្យ ហ៊ុន នាង

អាជ្ញាធរភ្នំពេញ ដំឡើងភ្លើងស្តុបថ្មី រវាងផ្លូវជាតិលេខ២ ចាក់អង្រែ និងមហាវិថី ព្រឹទ្ធាចារ្យ ហ៊ុន នាង