ព័ត៌មាន​ជាតិ &raquo ព្រឹត្តិការណ៍សង្គម

ក្រសួង​ការ​បរទេស​អន្តរា​គមន៍​ជួយ​ស្ត្រី​ និង​ពល​ករ​ខ្មែរ​រងគ្រោះ​៥​នាក់