គ.ជ.ប ចុះដកបទពិសោធន៍ ការចុះបញ្ជីបោះឆ្នោត តាមប្រព័ន្ធ បច្ចេកវិទ្យា នៅបង់ក្លាដេស

ភ្នំពេញ៖ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោត(គ.ជ.ប) លោក គួយ ប៊ុនរឿនបាន ដឹកនាំក្រុមការងារ គ.ជ.ប  និងសហការីទៅ យកបទពិសោធន៍ ពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច នៅប្រទេសបង់ក្លាដេស។

យោងតាមបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម ហ្វេសប៊ុករបស់ លោក គួយ ប៊ុនរឿន បានឲ្យដឹងថា នៅម៉ោង ៥ព្រឹក ថ្ងៃ ២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ លោកបានដឹកនាំ ក្រុមការងារ គ.ជ.ប  និងសហការី ទៅដល់ ប្រទេសបង់ក្លាដេស ហើយ  ដើម្បីបំពេញបេសកកម្មនៅ ដើម្បីដកបទពិសោធន៏ អំពីការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា សម្រាប់ការចុះ ឈ្មោះ បោះឆ្នោត និងការរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោត បន្ថែមទៀត ៕

គ.ជ.ប ចុះដកបទពិសោធន៍ ការចុះបញ្ជីបោះឆ្នោត តាមប្រព័ន្ធ បច្ចេកវិទ្យា នៅបង់ក្លាដេស

គ.ជ.ប ចុះដកបទពិសោធន៍ ការចុះបញ្ជីបោះឆ្នោត តាមប្រព័ន្ធ បច្ចេកវិទ្យា នៅបង់ក្លាដេស

គ.ជ.ប ចុះដកបទពិសោធន៍ ការចុះបញ្ជីបោះឆ្នោត តាមប្រព័ន្ធ បច្ចេកវិទ្យា នៅបង់ក្លាដេស