វិធីព្យាបាលអាការៈ រឹងកនិងរួយកញ្ចឹងក

 អាការៈរឹងករហូតដល់ចុករោយក ផងនោះកើតឡើងពីចលនាឈាមរត់មិនគ្រប់គ្រាន់ជាមួយពេលដែលលំហូរឈាមរត់ទៅមិនដល់ជាលិកាសាច់ដុំនៅត្រង់កញ្ចឹងក។

ដូច្នេះមានតែការប្រើទឹកក្តៅយកទៅស្អំនៅត្រង់កន្លែងរឹងឬចុករោយនៅកនោះមួយស្របក់រូចប្តូរយកជាទឹកត្រជាក់មកស្អំជំនួសវិញ។ប្រសិបបើអ្នកងូតទឹកដោយឧបករណ៍ផ្កាឈូកនោះជាដំបូងចូរអ្នកបាញ់

ទឹកក្តៅឧណ្ណៗពីលើកញ្ចឹងកឲ្យបានរយៈពេលប្រមាណ២០វិនាទីដើម្បីធ្វើឲ្យលំហូរឈាមតាមចលនារបស់វានៅក្នុងសសៃកើនកម្រិតឡើងរូចទើបបាញ់ទឹកត្រជាក់នៅត្រង់កញ្ចឹងកនោះក្នុងរយៈពេល១០នាទី

ដើម្បីឲ្យចលនាឈាមរត់ដំណើរការទៅស្មើនិងប្រក្រតី។អ្នកគួរតែធ្វើបែបនេះឲ្យបាន៣ដង ក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយជានិច្ចជាកាលអ្នកត្រូវបញ្ចប់ដោយការប្រើទឹកត្រជាក់ជារៀងរាល់លើ។

កាលណាអ្នកងូតទឹកដោយប្រើឧបករណ៍ផ្កាឈូកនេះរូចហើយរូបកាយរបស់អ្នកក៏នឹងបញ្ចូនបរិមាណឈាមឆ្ពោះទៅដល់ ស្រទាប់ស្បែកជាក់ជាពុំខាន។

វិធីព្យាបាលអាការៈ រឹងកនិងរួយកញ្ចឹងក

វិធីព្យាបាលអាការៈ រឹងកនិងរួយកញ្ចឹងក

វិធីព្យាបាលអាការៈ រឹងកនិងរួយកញ្ចឹងក

វិធីព្យាបាលអាការៈ រឹងកនិងរួយកញ្ចឹងក

  • វិធីព្យាបាលអាការៈ រឹងកនិងរួយកញ្ចឹងក已关闭评论
  • 44 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/02/02  Category:កំសាន្ត