២បទ របស់ សាសា ដែល​រណ្ដំ​ចិត្ត​យុវវ័យ


២បទ របស់ សាសា ដែល​រណ្ដំ​ចិត្ត​យុវវ័យ

ក្រោយ​ពី​ចូល​ផលិត​កម្ម Town បទ​ចម្រៀង​ពីរ​បទ​ របស់ សាសា ត្រូវ​បាន​មហាជន​គាំទ្រ​ខ្លាំង​ កាល​ពី​អំឡុង​ឆ្នាំ ២០១១ និង ២០១៣ កន្លង​ទៅ​។ តើ​​នៅ​ចាំ​ទាំង​ពីរ​បទ​នោះទេ?

 

ដូច្នេះ​ថ្ងៃ​នេះ​ Sabay សូម​នាំ​អារម្មណ៍​ប្រិយមិត្ត​ទៅ​ស្ដាប់​បទ​ចម្រៀង​ ២​បទ​ របស់​ សាសា ដែល​ធ្លាប់​ទទួល​បាន​ការ​គំ​ទ្រ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ពី​សំណាក់​មិត្តៗ​យុវវ័យ​…..!!

 

២បទ របស់ សាសា ដែល​រណ្ដំ​ចិត្ត​យុវវ័យ

 

 

1) ផុតម៉ោង១២ (ចេញ​លក់​លើ​ទីផ្សារ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១១)

 

 

2) បោក​ខោរ​អាវ​នឹក​ស្នេហ៍​ (ចេញ​លក់​លើ​ទីផ្សារ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៣)

 

 

 

អត្ថបទ៖ សាម៉ឺឌី