រូបថត​ចាស់​ដ៏​អាម៉ាស​របស់ PSY ជាមួយ G-Dragon បាន​ផុស​ឡើង​តាម​អន​ឡាញ​

dnt-news ៖ ​ស្របពេល​ដែលមាន​ព័ត៌មាន​ជំវិញ​ការបើក​មើល​បទ​ចម្រៀង « Fantastic Baby » របស់​ក្រុម​តារាចម្រៀង​ប្រុស​កូរ៉េ BIGBANG ចំនួន ២០០ លាន​លើក ស្រាប់តែ​រូបថត​ចាស់ៗ​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​អាម៉ាស់ របស់ប្រធាន​ក្រុម​របស់​ពួកគេ គឺ​លោក G-Dragon ជាមួយ​តារា​រ៉េ​ប PSY ផុស​ឡើង​តាម​អន​ឡាញ ។​