ម៉ីម៉ី ខ្ញុំមានរបស់ល្អ ( រាងកាយ ) ត្រូវបញ្ចេញហើយ

dnt-news: ​កញ្ញា ម៉ី​ម៉ី ជា​តារា​សម្តែង​វ័យក្មេង​ម្នាក់ បាន​ប្រឡូក​ចូលក្នុង​សិល្បៈ​កាលពីដើមឆ្នាំ ២០១២ ហើយ​ដែល​ក្រោយពី​សម្តែង​ភាពយន្ត ឱ្យ​ផលិតកម្ម​មហាហង្ស​បាន​ប៉ុន្មាន​រឿង​នាង ក៏​លែងមាន​វត្តមាន​ក្នុងការ​សម្តែង​ភាពយន្ត ទៀត​ដែរ ។ ចំពោះ​ភាព​អសកម្ម​ក្នុង​ការងារ សិល្បៈ​មានការ​លើកឡើង ថា នាង​អាច​នឹង ឈប់សម