ប្តី​ដាក់​ថ្នាំ​ប្រពន្ធ​វះ​យក​ក្រលៀន​លក់​

​dnt-news : នាពេល​ថ្មីៗ​នេះ​បុរស​គ្មាន​ការងារ​ជនជាតិ​អេ​ហ្ស៊ី​ប ម្នាក់​ឈ្មោះ ខា​លី​ត អិ​ល បានធ្វើ​រឿង​ហួស​ពី​ការ​ស្មាន គឺ​គេ​បានដាក់​ថ្នាំ​សន្លប់​ឲ្យ​ប្រពន្ធ​រួច​វះ​យក​ក្រលៀន​របស់​នាង​ទៅ​លក់​ឲ្យ​មន្ទីរពេទ្យ​ឯកជន​មួយ ហើយ​បន្ទាប់​មក​បុរស​រូបនោះ ក៏ត្រូវ​បាន​ប៉ូលិស​ចាប់ខ្លួន​ផងដែរ ដោយ​ចោទប្រកាន់​ពីបទ​ល