លោក សម រង្ស៊ី​៖ អ្នក​ដែល​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធតុលាការ​ធ្វើបាប​រូបលោក​គឺជា​

​ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​លោក សម រង្ស៊ី ដែល​កំពុង​និរទេស​ខ្លួន​នៅក្រៅ​ប្រទេស​គេច​ពី​ការចាប់ខ្លួន បាន​ថ្លែងថា​អ្នក​ដែល​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធតុលាការ​ធ្វើបាប​រូបលោក​គឺជា​”​ជន​កំសាក​” ។​