តើ​អាំង​ប៉ាវ​គឺជា​អ្វី​? ហើយ​លេខ ១៦៨ គឺជា​អ្វី​?

dnt-news ៖ ពាក្យ​ថា « អាំង​ប៉ាវ » គឺ​សំដៅលើ​ស្រោម​សំ​ក្រដាស់​ពណ៍​ក្រហម​ដែល​ប្រជាជន​ចិន​ប្រើ​សម្រាប់​ដាក់​ប្រាក់​ជូនទៅ​ដល់​ញា​ត្តិ​សន្តាន និង​មិត្តភក្តិ​ក្នុង​ពិធីបុណ្យ​ចូលឆ្នាំ ។ ចំពោះ​ប្រាក់​ដែល​ដាក់​នៅក្នុង​អាំង​ប៉ាវ ក៏មាន​អ្នកខ្លះ​មិន​យល់​ចេះតែ​ដាក់​ទៅតាម​លទ្ធិភាព ឬក៏​សេ​សច​ក្តី​ស្រលាញ់​រាប់អាន