ក្រុមចម្រៀងនារី ទាំង១០ ដែលបញ្ចេញ ក្បាច់សិចស៊ី ស៊ីអារម្មណ៍ជាងគេ

មួយរយៈចុងក្រោយនេះ ក្រុមចម្រៀងនារីជាច្រើន បានចាប់ផ្ដើមនាំគ្នា បញ្ចេញភាពសិចស៊ី តាមរយៈក្បាច់រាំ និងសំលៀកបំពាក់ ក្នុងវីដេអូចម្រៀងថ្មី របស់ពួកគេ។ ការបង្ហាញភាពទាក់ទាញ បែបនេះ គឺដើម្បីទាញប្រជាប្រិយភាព ខ្លាំងពីទស្សនិកជន និងឆាប់ល្បីលឿនសម្រាប់ ក្រុមចម្រៀងថ្មីៗ។ ពេលនេះងាកទៅមើល ក្រុមចម្រៀង១០ក្រុមខាងក្រោម ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាក្រុមបញ្ចេញក្បាច់រាំសិចស៊ី បានល្អជាងគេលើឆាកសម្ដែង?

១០. T-ara

៩. After School

៨. Girl’s Day

៧. Girls’ Generation

៦. RaNia

៥. Stellar

៤. SISTAR

៣. Nine Muses

២. Brown Eyed Girls

១. AOA

ប្រភព៖ សប្បាយ