បន្ធូរការ ឈឺត្រចៀក ដោយមើម ខ្ទឹមបារាំង

ពេលអ្នកមានអារម្មណ៍ ឬក៏ដឹងថាឈឺត្រចៀក គឺអ្នកត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបានខ្លះ ដោយមើមខ្ទឹមបារាំង ព្រោះមើមខ្ទឹមបារាំងនេះ មានសារធាតុប្រេងឆួលៗ របស់វា ជួយបន្ថយអាការឈឺត្រចៀក និងការរលាកត្រចៀកបានយ៉ាងល្អ។

អ្នកត្រូវយកខ្ទឹមបារាំង មកហាន់ជាចំនិតសសៃតូចៗ ប្រហែលមួយមើមហើយ យកទៅដាក់ក្នុងក្រណាត់ សស្តើងតូចមួយខ្ចប់ឲ្យណែន រួចយកទៅដាក់ស្អំ និងបំពង់ទឹកចាក់ទឹកកំសៀវ ដែលដាំពុះហុយៗ មួយសន្ទុះ ទើបលើកយកអ្នកផ្ទប់ត្រចៀកស្អំឲ្យយូរ រហូតទាល់តែអន់ក្តៅ។ ការធ្វើតាមលក្ខណៈបែបនេះ ២ ទៅ ៣ដង ជាប្រចាំថ្ងៃ វានឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ ធូរស្បើយការឈឺត្រចៀក និងហឹងត្រចៀកជាដើម៕

បន្ធូរការ ឈឺត្រចៀក ដោយមើម ខ្ទឹមបារាំង

បន្ធូរការ ឈឺត្រចៀក ដោយមើម ខ្ទឹមបារាំង

បន្ធូរការ ឈឺត្រចៀក ដោយមើម ខ្ទឹមបារាំង

បន្ធូរការ ឈឺត្រចៀក ដោយមើម ខ្ទឹមបារាំង