លោក រៀល ខេមរិន្ទ បំភ្លឺជុំវិញករណី ចោទប្រកាន់ កិបកេងប្រវ័ញ្ច ប្រាក់ច្រើនម៉ឺនដុលា្លរ ពីការរៀបចំ ដំណើរទៅមើល បង្គោលព្រំដែន

ភ្នំពេញ៖ លោក រៀល ខេមរិន្ទ តំណាងរាស្ត្រ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ មណ្ឌលខេត្តស្វាយរៀង បានចេញ លិខិតបំភ្លឺជុំវិញករណី មានប្រជាពលរដ្ឋចោទប្រកាន់រូបគាត់ ថាបានកិបកេងប្រវ័ញ្ចប្រាក់អស់ រាប់ម៉ឺន ដុល្លារអាមេរិក ពីការរៀបចំដំណើរទៅមើលបង្គោល ព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម កាលឆ្នាំ២០១៥ កន្លងទៅ។

លោក រៀល ខេមរិន្ទ បំភ្លឺជុំវិញករណី ចោទប្រកាន់ កិបកេងប្រវ័ញ្ច ប្រាក់ច្រើនម៉ឺនដុលា្លរ ពីការរៀបចំ ដំណើរទៅមើល បង្គោលព្រំដែន

លោក រៀល ខេមរិន្ទ បំភ្លឺជុំវិញករណី ចោទប្រកាន់ កិបកេងប្រវ័ញ្ច ប្រាក់ច្រើនម៉ឺនដុលា្លរ ពីការរៀបចំ ដំណើរទៅមើល បង្គោលព្រំដែន

លោក រៀល ខេមរិន្ទ បំភ្លឺជុំវិញករណី ចោទប្រកាន់ កិបកេងប្រវ័ញ្ច ប្រាក់ច្រើនម៉ឺនដុលា្លរ ពីការរៀបចំ ដំណើរទៅមើល បង្គោលព្រំដែន