​ទេព កញ្ញា ធ្វើ​ខួបកំណើត​អបអរ​តំណែង​តួឯក​ស្រី​

dnt-news: ​កញ្ញា ទេព កញ្ញា បាន​ប្រឡូក​ចូលក្នុង​វិថី​សិល្បៈ​សម្ដែង​អស់​រយៈពេល​៣​ឆ្នាំ​ទៅហើយ កន្លងមក​នាង​មិន​ធ្លាប់​ទទួលបាន​តំណែង​តួឯក​ស្រី​នៅឡើយ​។ កាលពី​ថ្ងៃទី​០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦ កន្លងទៅនេះ ក្នុងឱកាស​នៃ​ពិធី​ខួបកំណើត​របស់ខ្លួន​គ​ម្រ​ប់​វ័យ​១៨​ឆ្នាំ នាង​បានបញ្ជាក់​ប្រាប់ថា នាង​កំពុងតែ​ត្រៀម​ធ្