ប្រកួតប្រជែង​រូបថត​កម្ពុជា​ស្អាត កម្ពុជា​បៃតង​ឆ្នាំ​២០១៦ ក្រោម​ប្រធានបទ ខ្ញុំ​ស្រលាញ់​ទីក្រុង​ខ្ញុំ​

ភ្នំពេញ: ក្រសួងទេសចរណ៍ បាន​ឲ្យ​ដឹងថា ដើម្បី​ជំរុញ​ឲ្យ​មានការ​ចូលរួម​ក្នុង​ចលនា​ប្រឡងប្រណាំង​ទីក្រុង​ស្អាត ពិសេស​ការយល់ដឹង អំពី​ភាព​ស្អាត និង​ភាព​បៃតង ព្រមទាំង​ចូលរួម​ជំរុញ​ការផ្សព្វផ្សាយ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​នៅ​កម្ពុជា និង​ជំរុញ​ចលនា​ទេសចរណ៍​ក្នុងស្រុក គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​វាយតម្លៃ​ទីក្រុង​ស្អាត ក្រសួងទេសចរណ៍ សហការ​ជាមួយ​សហភាព​សហព័ន្ធ​យុវជន​កម្ពុជា និង​ក្រសួងបរិស្ថាន​មាន​មោទនភាព​នាំមក​នូវ​កម្មវិធី​ប្រកួតប្រជែង​រូបថត​កម្ពុជា​ស្អាត កម្ពុជា​បៃតង​ឆ្នាំ​២០១៦ ក្រោម​ប្រធានបទ “​ខ្ញុំ​ស្រលាញ់​ទីក្រុង​ខ្ញុំ​”៕​

ប្រកួតប្រជែង​រូបថត​កម្ពុជា​ស្អាត កម្ពុជា​បៃតង​ឆ្នាំ​២០១៦ ក្រោម​ប្រធានបទ ខ្ញុំ​ស្រលាញ់​ទីក្រុង​ខ្ញុំ​