សម្តេចតេជោ បង្ហោះវីឌីអូចម្រៀង រៀបរាប់ពី សក្តានុពល ទេសចរណ៍ របស់កម្ពុជា

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានបង្ហោះវីឌីអូចម្រៀង រៀបរាប់ពីសក្តានុពល តំបន់ទេសចរណ៍របស់កម្ពុជា តាមបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម (Facebook)។

និទាឃរដូវនៅកោះស្តេច

ចម្រៀងទេសចរណ៏: និទាឃរដូវនៅកោះស្តេចកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈ សូមស្វាគមន៌ !Welcome to Cambodia, Kingdom of Wonders !#KohSdech #Cambodia

Posted by Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister on Wednesday, February 3, 2016

ចម្រៀងទេសចរណ៏: អច្ឆរិយដ្ឋានអង្គរវត្តក្រោមម្លប់សន្តិភាព និង ការដឹកនាំរបស់ សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន កម្ពុជាបោះជំហានរីកចម្រើនទៅមុខជានិច្ច។ កម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈសូមស្វាគមន៍ !Welcome to Cambodia ! Kingdom of Wonders !#Cambodia

Posted by Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister on Wednesday, February 3, 2016

សម្តេចតេជោ បង្ហោះវីឌីអូចម្រៀង រៀបរាប់ពី សក្តានុពល ទេសចរណ៍ របស់កម្ពុជា