កុមារ ១២៩ នាក់ ត្រូវបាន​គេ​រំលោភ​ផ្លូវភេទ និង កំលាំង​ពលកម្ម​

Doliprane TVC

​យ៉ាងហោចណាស់​នៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៥ កន្លងទៅនេះ មាន​កុមារ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ចំនួន ១២៩ នាក់ ត្រូវបាន​គេ​រំលោភ​ផ្លូវភេទ និង កំលាំង​ពលកម្ម​នេះ បើ​យោងតាម​របាយការណ៍រ​បស់​មន្ទីរ​សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និង យុវនីតិសម្បទា រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​ឲ្យ​ដឹង​នៅក្នុង​ពិធី​បើក​សន្និបាត បូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ ឆ្នាំ ២០១៥ និង ទិសដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ ២០១៦ របស់​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដែល​ធ្វើឡើង​កាលពី​រសៀល​ថ្ងៃទី ២៨ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៦ ។

កុមារ ១២៩ នាក់ ត្រូវបាន​គេ​រំលោភ​ផ្លូវភេទ និង កំលាំង​ពលកម្ម​

កុមារ ១២៩ នាក់ ត្រូវបាន​គេ​រំលោភ​ផ្លូវភេទ និង កំលាំង​ពលកម្ម​

​ក្នុង​របាយការណ៍​រប​ស់​មន្ទីរ​ខាងលើនេះ ក៏បាន​បញ្ជាក់ដែរថា រយៈពេល​មួយឆ្នាំ​កន្លងទៅនេះ អាជ្ញាធរ​ភ្នំពេញ​បាន​ប្រមូល​ជនអនាថា បាន​ចំនួន ១០៩៣ នាក់ មាន​អ្នកស្ម័ក្រចិត្ត​ចំនួន ៩៦៥ នាក់ ស្រី ៣៩៩ នាក់ និង ស្ត្រី​រកស៊ី​ផ្លូវភេទ​ចំនួន ៣៥២ នាក់ យកមក​អប់រំ និង បណ្តុះបណ្តាល​មុខជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ ។ ក្នុងចំណោម​ជន​អានា​ថា ដែល​សមត្ថកិច្ច​ប្រមូលបាន​ខាងលើនេះ ក៏មាន​កុមារ​ចំនួន ១២៩ នាក់ ត្រូវបាន​គេ​រំលោភ​ផ្លូវភេទ និង កំលាំង​ពលកម្ម​ផងដែរ ៕​ចន្ថា​

កុមារ ១២៩ នាក់ ត្រូវបាន​គេ​រំលោភ​ផ្លូវភេទ និង កំលាំង​ពលកម្ម​

កុមារ ១២៩ នាក់ ត្រូវបាន​គេ​រំលោភ​ផ្លូវភេទ និង កំលាំង​ពលកម្ម​

កុមារ ១២៩ នាក់ ត្រូវបាន​គេ​រំលោភ​ផ្លូវភេទ និង កំលាំង​ពលកម្ម​