ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋ កាន់តែយល់ ដឹងច្បាស់ថា សម្ដេចតេជោ មានភាពសាមញ្ញ ដូចបងប្អូនដែរ

ភ្នំពេញ៖សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្ដី នៃកម្ពុជា ពេលនេះ បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ កាន់តែយល់ ដឹងច្បាស់ថា សម្ដេចតេជោ មានភាពសាមញ្ញដូចបងប្អូនដែរ ហើយក៏ដឹងកាន់តែច្បាស់ដែរថា តេជោសែន កាន់តែអាណិតស្រឡាញ់បងប្អូនកាន់តែខ្លាំងឡើង។

យោងតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម ហ្វេសប៊ុក នៅព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ បានដឹងថា សម្ដេច សប្បាយចិត្តណាស់ ដែលបានជួបជនរួមជាតិទាំងចាស់ ទាំងក្មេង កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញ។

សមេ្ដចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថា “ពេលនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែយល់ និងដឹងច្បាស់ថា សម្ដេច តេជោ គឺសាមញ្ញដូចបងប្អូនដែរ។ នៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបជុំបងប្អូន និងបានយល់ដឹងនូវស្ថានភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ គឺកាន់តែធ្វើអោយសម្ដេច តេជោ អាណិតស្រឡាញ់បងប្អូនកាន់តែខ្លាំងឡើង៕

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន សួរសុខទុក្ខពលរដ្ឋ

ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ ដែលបានជួបជនរួមជាតិទាំងចាស់ ទាំងក្មេង កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញ។ ពេលនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែយល់ និងដឹងច្បាស់ថា ខ្ញុំគឺសាមញ្ញដូចបងប្អូនដែរ។ នៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបជុំបងប្អូន និងបានយល់ដឹងនូវស្ថានភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ គឺកាន់តែធ្វើអោយខ្ញុុំអាណិតស្រឡាញ់បងប្អូនកាន់តែខ្លាំងឡើង។

Posted by Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister on Wednesday, February 3, 2016