តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ទាំង​៦​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​មាន​ភ្នែក​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ

តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ទាំង​៦​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​មាន​ភ្នែក​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ

ភ្នែក​ជា​​ផ្នែក​សំខាន់​​និង​គួរ​ឲ្យ​កត់សម្គាល់​មួយ​នៃ​រាងកាយ ហើយ​មនុស្ស​ដែល​មាន​ភ្នែក​ស្អាត​គឺ​ពិបាក​រក​ណាស់ ជាពិសេស​ក្នុង​សិល្បៈ​កម្សាន្ត​កូរ៉េ។ ប៉ុន្តែ​នៅ​ពេល​ថ្មី​ៗ​នេះ អ្នក​លេង​អ៊ីនធឺណិត​បាន​នាំ​គ្នា​ពិភាក្សា​​​និង​ជ្រើសរើស​លើ​តារា​ប្រុស​រូប​ណា​ដែល​មាន​​ភ្នែក​​ទាក់ទាញ​ជាង​គេ​។ ខាង​ក្រោម​ជា​តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ទាំង​៦​ ដែល​អ្នក​លេង​អ៊ីនធឺណិត​ចាត់​ទុក​ថា​មាន​ភ្នែក​​ស្អាត​ជាង​គេ៖

 

១. Ilhoon ក្រុម BTOB

 

តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ទាំង​៦​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​មាន​ភ្នែក​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ

 

តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ទាំង​៦​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​មាន​ភ្នែក​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ
២. Vernon ក្រុម SEVENTEEN

 

តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ទាំង​៦​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​មាន​ភ្នែក​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ

 

តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ទាំង​៦​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​មាន​ភ្នែក​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ
៣.  S.Coups ក្រុម SEVENTEEN

 

តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ទាំង​៦​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​មាន​ភ្នែក​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ

 

តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ទាំង​៦​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​មាន​ភ្នែក​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ
៤. Minho ក្រុម SHINee

 

តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ទាំង​៦​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​មាន​ភ្នែក​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ

 

តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ទាំង​៦​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​មាន​ភ្នែក​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ
៥. Chen ក្រុម EXO

 

តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ទាំង​៦​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​មាន​ភ្នែក​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ

 

តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ទាំង​៦​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​មាន​ភ្នែក​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ
៦.  Jinwoo ក្រុម Winner

 

តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ទាំង​៦​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​មាន​ភ្នែក​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ

 

តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ទាំង​៦​ដែល​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​មាន​ភ្នែក​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​គេ

 

ចុចអាន៖ក្រុម​ចម្រៀង​នារី​​ទាំង​១០​​​​ ដែល​បញ្ចេញ​ក្បាច់​សិចស៊ី​​ ស៊ី​អារម្មណ៍​ជាង​គេ

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖  koreaboo