ភោជនីយដ្ឋាន KFC ទទួលបាន​ជំងឺ​ចិត្ត​៦​សែន​យ័ន​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​បាន​ចែកចាយ​ព័ត៌មាន​ក្លាយ​ក្លែង​

dnt-news : ​កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ភោ​ជនី​យ​ដ្ឋា​នខ្នាត​យក្ស KFC នៅ​ក្រុង​សៀង​ហៃ ប្រទេស​ចិន បានឈ្នះ​ក្តីនិង ថែមទំាងទទួលបានការសង​ជំងឺ​ចិត្តជា​ទឹកប្រាក់​៦​សែន​យ័ន ដែល​ស្មើនឹង​៩១.២០០​ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក ពី​ក្រុមហ៊ុន​ចំនួន​៣​ដែល​បាន​ចែកចាយ​ព័ត៌មាន​ក្លែងក្លាយ​នៅលើ​គេហទំព័រ​សង្គម ដោយបាន​ចោទប្រកាន់​ក្រុមហ៊ុន​