ក្រុម AC Milan ឈ្នះក្រុម Palermo ២-០ នៃក្របខណ្ឌអ៊ីតាលី Serie A (Video)

អ៊ីតាលី៖ ក្រុមបាល់ទាត់ AC Milan បានយកឈ្នះក្រុមបាល់ទាត់ Palermo ក្នុងលទ្ធផល២ទល់០នៃក្របខណ្ឌអ៊ីតាលី Serie A នេះបើតាមការចុះផ្សាយពីគេទំព័រស៊ិន ហួ នាថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈមិ្សលមិញ។ ជ័យជម្នះនេះធ្វើឲ្យក្រុម AC Milan រកបាន៣ពិន្ទុបន្ថែមទៀត ក្នុង២៣ប្រកួតទទួលបាន ៣៩ ពិន្ទុឈរលំដាប់លេខ ៧នៃតារាង ចំពោះក្រុម Palermo ការបរាជ័យនេះធ្វើឲ្យឈរលំដាប់លេខ១៥នៃតារាង ក្នុង២៣ប្រកួតទទួលបាន២៥ ពិន្ទុ ។ សូមទស្សនាវីដេអូដូចខាងក្រោម៖

ក្រុម AC Milan ឈ្នះក្រុម Palermo ២-០ នៃក្របខណ្ឌអ៊ីតាលី Serie A  (Video)

ក្រុម AC Milan ឈ្នះក្រុម Palermo ២-០ នៃក្របខណ្ឌអ៊ីតាលី Serie A  (Video)

ក្រុម AC Milan ឈ្នះក្រុម Palermo ២-០ នៃក្របខណ្ឌអ៊ីតាលី Serie A  (Video)