៤​សន្លឹក​ចាក់​ដោត​ចំ​បេះដូងរំជួលអ្នកលេងFB ដោយ​សារ​ទង្វើ​គ្រូ​បង្រៀន​

៤​សន្លឹក​ចាក់​ដោត​ចំ​បេះដូងរំជួលអ្នកលេងFB ដោយ​សារ​ទង្វើ​គ្រូ​បង្រៀន​

ទឹក​ចិត្ត​មិន​អាច​កាត់​ថ្លៃ​បាន​របស់​គ្រូ​បង្រៀន​ពីរ​រូប​ កំពុង​ទទួល​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ពី​អ្នក​លេង​បណ្ដាញ​សង្គម ដោយ​សារ​ទោះ​រវល់​យ៉ាង​ណា​ក៏​នៅ​មក​បង្រៀន​ដើម្បី​ផ្ដល់​ចំណេះដឹង​ដល់​សិស្ស។

 

បង្រៀន​បណ្ដើរ ឆ្លៀត​មើល​កូន​តូច​បណ្ដើរ ដោយ​មិន​ខ្លាច​នឿយ​ហត់ ជា​ទឹក​ចិត្ត​ធ្វើ​ឲ្យ​ចាក់​ជ្រៅ​ រំ​ជួល​ដល់​បេះដូង​នឹក​ឃើញ​ដល់​គុណ​គ្រូ​មិន​អាច​បំភ្លេច​បាន។ នេះ​​មិន​មែន​ជា​រូប​ថត​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​យក​ពាន​រង្វាន់ ឬ​យក​ពាន​ឆ្នើម​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​អ្វី​នោះ​ឡើយ តែ​ជា​រូប​ថត​ពោរ​ពេញ​ដោយ​អត្ថន័យ ដែល​អ្នក​លេង​បណ្ដាញ​សង្គម​បាន​ចែក​រំលែក​ត​ៗ​គ្នា ដោយ​សារ​ទឹក​ចិត្ត​ដ៏​កម្រ​របស់​អ្នក​គ្រូ​ពីរ​រូប​​ក្នុង​ការ​បង្រៀន​សិស្ស​នៅ​ថ្នាក់​បឋមសិក្សា​ក្នុង​ទី​ជនបទ​នេះ។

 

អ្នកគ្រូ ឈ្មោះ ឆម ស្រស់​វល័ក្ខ បង្រៀន​នៅ​ប៉ៃលិន (រូបភាពFB៖ Rith Seyha Law)

 

 

៤​សន្លឹក​ចាក់​ដោត​ចំ​បេះដូងរំជួលអ្នកលេងFB ដោយ​សារ​ទង្វើ​គ្រូ​បង្រៀន​

 

៤​សន្លឹក​ចាក់​ដោត​ចំ​បេះដូងរំជួលអ្នកលេងFB ដោយ​សារ​ទង្វើ​គ្រូ​បង្រៀន​

 

៤​សន្លឹក​ចាក់​ដោត​ចំ​បេះដូងរំជួលអ្នកលេងFB ដោយ​សារ​ទង្វើ​គ្រូ​បង្រៀន​

 

 

អ្នក​គ្រូ​នៅ​សា​លា​សហគមន៍​ពូ​ឡា​ក្នុង​ខេត្ត​​មណ្ឌលគីរី (រូបភាពFB៖ Alex Sor)

 

៤​សន្លឹក​ចាក់​ដោត​ចំ​បេះដូងរំជួលអ្នកលេងFB ដោយ​សារ​ទង្វើ​គ្រូ​បង្រៀន​
 

៤​សន្លឹក​ចាក់​ដោត​ចំ​បេះដូងរំជួលអ្នកលេងFB ដោយ​សារ​ទង្វើ​គ្រូ​បង្រៀន​

 
អត្ថបទ៖ លឹម សុ​នា