ឱកាស​ការងារ​នៅ Sabay មកដល់​ទៀត​ហើយ!


ឱកាស​ការងារ​នៅ Sabay មកដល់​ទៀត​ហើយ!

Sabay ជា​ក្រុមហ៊ុន​ Digital ​​ទំនើប​ និង​​ជា​បណ្តាញ​​សារព័ត៌មាន​​អនឡាញ​សំបូរ​បែប​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ Sabay ត្រូវ​ការ​ជ្រើស​រើស​បុគ្គលិក​ដែល​ពោរពេញ​ទៅ​ដោយ​ភាព​ច្នៃ​ប្រឌិត​ និង​ការ​បង្កើត​ថ្មី ដើម្បី​មក​បម្រើ​ការងារ​ក្នុង​មុខ​តំណែង​​ Public Relation Associate និង Personal Assistant។ ដូច្នេះ​ នេះ​ជា​ឱកាស​ដ៏​ល្អ​បំផុត​​ សម្រាប់​ប្រិយមិត្ត​មាន​សមត្ថភាព​ដែល​ចង់​ក្លាយ​ជា​បុគ្គលិក​ដែល​មាន​ភាព​ លេចធ្លោ​។

 

1. Public Relation Associate

 

We are looking for a full-time Public Relation Associate based in Phnom Penh.

 

Responsibilities:

•    Publish existing PRs (from Brand & Sales)
•    Conduct the translation or write articles if required
•    Cooperate and assist Deputy Editor-in-Chief for Commercial and Branding
•    Take care all equipment by working closely with Admin, IT, and related departments
•    Organize monthly OT list and working shift (early morning, weekends/holidays)
•    Organize and compile weekly sharing session and weekly report
•    Report to Managing Editor
•    Other tasks will be assigned

 

Requirements

•    Candidates must be at least in year 3 in Media, management, or other related field
•    Experience in administrative work and media relations
•    Self-confident and outgoing personality
•    Organized and detail oriented
•    Excellent communication skills (verbal and written)
•    Good command in English
•    Computer literacy

 

2. Personal Assistant 

 

We are looking for a full-time Personal Assistant based in Phnom Penh.

 

Responsibilities

•    Manages the day-to-day operations of the office
•    Diligently handles all document maintenance including internal documents, spreadsheets, expense reports, meeting minutes
•    Maintains executive’s appointment schedule by planning and scheduling meetings, conferences, teleconferences, and travel
•    Represents the executive by attending meetings in the executive’s absence; speaking for the executive
•    Manages projects and conducts research
•    Produces information by transcribing, formatting, inputting, editing, retrieving, copying, and transmitting text, data, and graphics
•    Prepares and edits correspondence, reports, and presentations
•    Provides quality customer service
•    Maintains customer confidence and protects operations by keeping information confidential
•    Performs any other ad-hoc tasks as and when required

 

Requirements

•    Diploma in Secretary or equivalent
•    Minimum 2-year working experience in secretarial or administrative work
•    Be able to speak and write English, good command in Chinese is preferred
•    Advanced proficiency with Microsoft Office Suite
•    Ability to handle private and confidential matters
•    Be extremely hardworking, proactive, organized and detail-oriented; flexible thinker

 

Application Information

 

Sabay Digital offers competitive benefit packages including medical care and performance based bonus schemes. Sabay is an equal opportunities employer. Young people with creative ideas are warmly welcome.

 

Qualified candidates are invited to submit their application to [email protected] or Sabay Digital Corp., Ltd.’s address: #308 Monivong Blvd, Boueng Raing, Phnom Penh.
Tel: (85523) 22 8000. Our corporate website: www.sabay.com

 

Online application, please clearly state the position you are applying for as the subject and attachments must be in PDF format. Please include salary expectation in cover letter. Deadline: 15th February, 2016.

 

ឱកាស​ការងារ​នៅ Sabay មកដល់​ទៀត​ហើយ!