ចម្លែក​ទៀតហើយ កុលសម្ព័ន្ធ​នៅ​ប្រទេស​ប៉ា​ពួ​ញូ​វ​ហ្គី​នេ ឱ្យ​ក្មេង​រួមភេទ​បាន​នៅ​អាយុ ៦ ឆ្នាំ

Doliprane TVC

​បើក​រឿងរ៉ាវ​នៃ​ជនជាតិ Trobriander ស្ថិតនៅលើ​កោះ Trobriand ក្នុងប្រទេស​ប៉ា​ពួ​ញូ​វ​ហ្គី​នេ ដែល​ព្រឹទ្ធាចារ្យ​បាន​គាំទ្រ និង អនុញ្ញាតឱ្យ​ក្មេងស្រី និង ក្មេងប្រុស រួមភេទ​បាន​តាំងពី​អាយុ ៦ ឆ្នាំ ។​ ​ពិភពលោក​បាន​ភ្ញាក់ផ្អើល​នឹង​វប្បធម៌ នៃ​ជនជាតិ​ក្នុងប្រទេស​នេះ ដែល​ព្រឹទ្ធាចារ្យ​ក្នុង​កុលសម្ព័ន្ធ​នេះ​អនុញ្ញាតឱ្យ​ក្មេងស្រី​អាយុ ៦ ឆ្នាំ និង ក្មេងប្រុស​អាយុ ១១ ឆ្នាំ​ឡើងទៅ អាច​រួមភេទ​ជាមួយគ្នា​បាន​តាម​ចំណង់​ចំណូលចិត្ត តែមាន​បម្រាម​មិនឱ្យ​គូ​ទាំងពីរ​ទទួលទាន​អាហារ​ជាមួយគ្នា​ឡើយ ព្រោះនេះ​ជា​ប្រពៃណី​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ ។

ចម្លែក​ទៀតហើយ កុលសម្ព័ន្ធ​នៅ​ប្រទេស​ប៉ា​ពួ​ញូ​វ​ហ្គី​នេ ឱ្យ​ក្មេង​រួមភេទ​បាន​នៅ​អាយុ ៦ ឆ្នាំ

ចម្លែក​ទៀតហើយ កុលសម្ព័ន្ធ​នៅ​ប្រទេស​ប៉ា​ពួ​ញូ​វ​ហ្គី​នេ ឱ្យ​ក្មេង​រួមភេទ​បាន​នៅ​អាយុ ៦ ឆ្នាំ

ក្មេងស្រី​អាច​បង្ហាញឱ្យឃើញ​សុដន់​ជា​សាធារណៈ គឺ​បានន័យថា «​ខ្ញុំ​ត្រៀមខ្លួន​រួចហើយ​» ។ពួកគេ​នេះ​មិនមាន​ប្រពៃណី​រៀបការ​នៅលើ​កោះ​នោះទេ ការចាត់ទុក​គ្នា​ជា​ស្វាមីភរិយា​បាន​លុះណាតែ​ឱ្យ​ក្មេងស្រី​ទៅ​ស្នាក់អាស្រ័យ​នៅផ្ទះ​ភាគី​ខាង​ប្រុស​មួយ​យប់ ហើយ​ទទួលទាន​អាហារ​នៅពេល​ល្ងាច គេង​នៅ​ជាមួយ​ខាង​ប្រុស និង មិន​ចេញពីផ្ទះ​មុនពេល​ព្រឹក​ព្រលឹម ហើយ​ទាំង​គូ​អង្គុយ​ជាមួយគ្នា​នៅមុខ​ផ្ទះ រង់ចាំ​ម្តាយ​ខាង​ស្រី​នាំ​ប្រធាន​កុលសម្ព័ន្ធ​មក ទើប​ក្លាយជា​គូ​រៀបការ​ហើយ ។

ចម្លែក​ទៀតហើយ កុលសម្ព័ន្ធ​នៅ​ប្រទេស​ប៉ា​ពួ​ញូ​វ​ហ្គី​នេ ឱ្យ​ក្មេង​រួមភេទ​បាន​នៅ​អាយុ ៦ ឆ្នាំ

ចម្លែក​ទៀតហើយ កុលសម្ព័ន្ធ​នៅ​ប្រទេស​ប៉ា​ពួ​ញូ​វ​ហ្គី​នេ ឱ្យ​ក្មេង​រួមភេទ​បាន​នៅ​អាយុ ៦ ឆ្នាំ

ប្រសិនបើ​នារី បុរស​នៅ​ទទួលទាន​អាហារ​ជាមួយគ្នា បានន័យថា អ្នក​ទាំងពីរ​នៅ​ជា​ស្វាមីភរិយា​ជាមួយគ្នា​នៅឡើយ តែ​ប្រសិនបើ​អ្នក​ទាំងពីរ លែង​ទទួលទាន​បាយ​ជាមួយគ្នា​ពេលណា​ហើយ គឺ​បានន័យថា គេ​លែងលះគ្នា​ហើយ ប៉ុន្តែ​បើ​ចង់​ផ្សះផ្សា ត្រូវដង​ត្រូវផ្លែ​ជាមួយគ្នា​វិញ ភាគី​ខាង​ប្រុស​ត្រូវ​នាំ​ប្រធាន​កុលសម្ព័ន្ធ និង កាន់ «​កាដូ​» បន្តិចបន្តួច ទៅ​ប្រគល់ឱ្យ​គ្រួសារ​ខាង​ស្រី​ជាការ​ស្រេច តែ​ត្រូវមាន​ការសម្រេច​ពីសា​មុ​ី​ខ្លួន​ផងដែរ ៕​សូរ្យកាន្ត (kapok)

ចម្លែក​ទៀតហើយ កុលសម្ព័ន្ធ​នៅ​ប្រទេស​ប៉ា​ពួ​ញូ​វ​ហ្គី​នេ ឱ្យ​ក្មេង​រួមភេទ​បាន​នៅ​អាយុ ៦ ឆ្នាំ

ចម្លែក​ទៀតហើយ កុលសម្ព័ន្ធ​នៅ​ប្រទេស​ប៉ា​ពួ​ញូ​វ​ហ្គី​នេ ឱ្យ​ក្មេង​រួមភេទ​បាន​នៅ​អាយុ ៦ ឆ្នាំ