ភ្ជាប់​ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា ព្រឹក​នេះ​ភ្ញៀវ​ច្រើន​ដូច​មង្គលការ


ភ្ជាប់​ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា ព្រឹក​នេះ​ភ្ញៀវ​ច្រើន​ដូច​មង្គលការ

នៅ​ព្រឹក​នេះ​អតីត​តារា​​ទឹកភ្នែក​ល្បី​ឈ្មោះ​ក្នុង​រឿង “មរណៈ​មាតា” កញ្ញា លី ច័ន្ទសីហា បាន​រៀបចំ​ពិធី​ភ្ជាប់​ពាក្យ​ជា​ផ្លូវ​ការ​យ៉ាង​អធិកអធម​នៅ​គេហដ្ឋាន​របស់​នាង​ផ្ទាល់​នៅ​ចាក់អង្រែលើ ដោយ​មាន​ការ​ចូលរួម​ច្រើន​ពី​សំណាក់​មិត្ត និង​ញាតិមិត្ត​ជិត​ឆ្ងាយ​ជាច្រើន។ គូ​ដណ្ដឹង​របស់ សីហា មាន​ឈ្មោះ​ថា ច័ន្ទ ថៃសេង គឺជា​ជា​និស្សិត​យោធា​ដែល​កំពុង​តែ​នៅ​សិក្សា​នៅឡើយ៕

 

តោះ…!​ មើល​​រូប​ខាងក្រោម​មើល៍​មាន​​តារា​ណា​ខ្លះ​ចូលរួម៖

 

ភ្ជាប់​ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា ព្រឹក​នេះ​ភ្ញៀវ​ច្រើន​ដូច​មង្គលការ

 

ភ្ជាប់​ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា ព្រឹក​នេះ​ភ្ញៀវ​ច្រើន​ដូច​មង្គលការ

 

ភ្ជាប់​ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា ព្រឹក​នេះ​ភ្ញៀវ​ច្រើន​ដូច​មង្គលការ

 

ភ្ជាប់​ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា ព្រឹក​នេះ​ភ្ញៀវ​ច្រើន​ដូច​មង្គលការ

 

ភ្ជាប់​ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា ព្រឹក​នេះ​ភ្ញៀវ​ច្រើន​ដូច​មង្គលការ

 

ភ្ជាប់​ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា ព្រឹក​នេះ​ភ្ញៀវ​ច្រើន​ដូច​មង្គលការ

 

ភ្ជាប់​ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា ព្រឹក​នេះ​ភ្ញៀវ​ច្រើន​ដូច​មង្គលការ

 

ភ្ជាប់​ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា ព្រឹក​នេះ​ភ្ញៀវ​ច្រើន​ដូច​មង្គលការ

 

ភ្ជាប់​ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា ព្រឹក​នេះ​ភ្ញៀវ​ច្រើន​ដូច​មង្គលការ

 

ភ្ជាប់​ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា ព្រឹក​នេះ​ភ្ញៀវ​ច្រើន​ដូច​មង្គលការ

 

ភ្ជាប់​ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា ព្រឹក​នេះ​ភ្ញៀវ​ច្រើន​ដូច​មង្គលការ

 

ភ្ជាប់​ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា ព្រឹក​នេះ​ភ្ញៀវ​ច្រើន​ដូច​មង្គលការ

 

ភ្ជាប់​ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា ព្រឹក​នេះ​ភ្ញៀវ​ច្រើន​ដូច​មង្គលការ

 

ភ្ជាប់​ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា ព្រឹក​នេះ​ភ្ញៀវ​ច្រើន​ដូច​មង្គលការ

 

ភ្ជាប់​ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា ព្រឹក​នេះ​ភ្ញៀវ​ច្រើន​ដូច​មង្គលការ

 

ភ្ជាប់​ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា ព្រឹក​នេះ​ភ្ញៀវ​ច្រើន​ដូច​មង្គលការ

 

អត្ថបទ៖ទ្រី រ៉ាវី