សម្តេចតេជោ បង្ហាញ វីដេអូ ពីរមណីយដ្ឋាន ព្រះសក្យមុនីចេតិយ

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រីនៃព្រះ រាជាណាចក្រកម្ពុជា     នៅព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ  បង្ហាញ វីដេអូ  មានរយៈពេល ៧នាទី ពីរមណីយដ្ឋាន ព្រះសក្យមុនីចេតិយ ឲ្យពលរដ្ឋបានចូលរួម ទស្សនាទាំងអស់គ្នា។
យោងតាមសង្គមហ្វេសប៊ុក របស់សម្តេច នៅថ្ងៃទី៤ កុម្ភៈ នេះ បានដឹងថា ក្រោមម្លប់សន្តិភាព គឺកម្ពុជាបោះជំហានទៅមុខជានិច្ច  ក្រោមការដឹកនាំដោយ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន គឺបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែ មានឱកាសច្រើនឡើង៕

Video: រមណីយដ្ឋាន ព្រះសក្យមុនីចេតិយ

ក្រោមម្លប់សន្តិភាព គឺកម្ពុជាបោះជំហានទៅមុខជានិច្ច ។ នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន គឺបានធ្វើអោយប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានឱកាសច្រើនឡើង។ សូមទស្សនារមណីយដ្ឋាន ព្រះសក្យមុនីចេតិយទាំងអស់គ្នា! Welcome to Kingdom of Cambodia !

Posted by Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister on Wednesday, February 3, 2016