តារាល្បីៗនាំគ្នា សម្រុកទៅចូល រួមពិធីភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា

ភ្នំពេញៈ តារាទឹកភ្នែកកញ្ញា លី ច័ន្ទសីហា នៅថ្ងៃនេះបានសម្រេចចិត្ត ភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគូស្នេហ៍ ដែលជាមន្ត្រីយោធា ដែលកំពុងបន្តការសិក្សា នៅប្រទេសវៀតណាម លោក ច័ន្ទ ថៃសេង ហៅ (ហ៊ាសេង) តាមប្រពៃណីនៅគេហដ្ឋានរបស់នាងផ្ទាល់ ស្ថិតនៅសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម។

នៅក្នុងកម្មវិធីភ្ជាប់ពាក្យ របស់តារាសម្តែងនាង លី ច័ន្ទសីហា នាព្រឹកថ្ងៃនេះ គេសង្កេតឃើញថា មានវត្តមាន អ្នកសិល្បៈប្រុសស្រីល្បីឈ្មោះជាច្រើន បានអញ្ជើញចូលរួម អបអរសាទរថ្ងៃពិសេសរបស់នាង យ៉ាងច្រើនកុះករ ។

ចង់ដឹងថាថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យរបស់ តារាសម្តែងរូបនេះ មានវត្តមានតារាណាខ្លះចូលរួម តោះទៅទស្សនាជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា ៕

តារាល្បីៗនាំគ្នា សម្រុកទៅចូល រួមពិធីភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា

តារាល្បីៗនាំគ្នា សម្រុកទៅចូល រួមពិធីភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា

តារាល្បីៗនាំគ្នា សម្រុកទៅចូល រួមពិធីភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា

តារាល្បីៗនាំគ្នា សម្រុកទៅចូល រួមពិធីភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា

តារាល្បីៗនាំគ្នា សម្រុកទៅចូល រួមពិធីភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា

តារាល្បីៗនាំគ្នា សម្រុកទៅចូល រួមពិធីភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា

តារាល្បីៗនាំគ្នា សម្រុកទៅចូល រួមពិធីភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា

តារាល្បីៗនាំគ្នា សម្រុកទៅចូល រួមពិធីភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា

តារាល្បីៗនាំគ្នា សម្រុកទៅចូល រួមពិធីភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា

តារាល្បីៗនាំគ្នា សម្រុកទៅចូល រួមពិធីភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា

តារាល្បីៗនាំគ្នា សម្រុកទៅចូល រួមពិធីភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា

តារាល្បីៗនាំគ្នា សម្រុកទៅចូល រួមពិធីភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា

តារាល្បីៗនាំគ្នា សម្រុកទៅចូល រួមពិធីភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា

តារាល្បីៗនាំគ្នា សម្រុកទៅចូល រួមពិធីភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា

តារាល្បីៗនាំគ្នា សម្រុកទៅចូល រួមពិធីភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា

តារាល្បីៗនាំគ្នា សម្រុកទៅចូល រួមពិធីភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទសីហា