ហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ធ្វើសន្និសីទ កាសែត ជុំវិញបញ្ហា របស់លោក ញឹក ប៊ុនឆៃ

ភ្នំពេញ ៖ អគ្គលេខាធិការ គណបក្ស ហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច លោក សាយ ហាក់ នៅរសៀលថ្ងៃទី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ កំពុងធ្វើសន្និសីទកាសែតជុំវិញ បញ្ហាការដើរចេញពីបក្ស របស់លោក ញឹក ប៊ុនឆៃ និងមន្ត្រីមួយចំនួន ទៅបង្កើត គណបក្សថ្មី នាស្នាក់ការបក្ស៕

ហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ធ្វើសន្និសីទ កាសែត ជុំវិញបញ្ហា របស់លោក ញឹក ប៊ុនឆៃ