អាវ​យឺត​បើក​ក៥​​ម៉ូដ​ល្អ​ចំពោះ​បុរស​អាច​ពាក់​បាន​ច្រើន​កាលៈទេសៈ​


អាវ​យឺត​បើក​ក៥​​ម៉ូដ​ល្អ​ចំពោះ​បុរស​អាច​ពាក់​បាន​ច្រើន​កាលៈទេសៈ​

​​អាវ​យឺត​បើកកជា​ប្រភេទ​អាវ​ដែល​មាន​ការ​ពេញ​និយម​ខ្លាំង​សម្រាប់​បុរស​ៗ ព្រោះ​​គេ​អាច​ប្រើប្រាស់​វា​បាន​ច្រើន​​ទីកន្លែង​ដូច​ជា ធ្វើ​ការ ដើរលេង​​និង​ចូលរួម​ពិធី​ជប់លៀង​ផ្សេង​ៗ។ ដើម្បី​ជា​ភាព​ងាយ​ស្រួល Sabay នឹង​បង្ហាញ​អាវ​យឺត​បើក​ក៥ម៉ូដ​ដែល​ស័ក្ដិសម​ចូលរួម​កន្លែង​ដែល​រៀបរាប់​ខាងលើ៖

 

១.ម៉ូដ​អាវ​លាត

 

អាវ​យឺត​បើក​ក៥​​ម៉ូដ​ល្អ​ចំពោះ​បុរស​អាច​ពាក់​បាន​ច្រើន​កាលៈទេសៈ​

 

អាវ​យឺត​បើក​ក៥​​ម៉ូដ​ល្អ​ចំពោះ​បុរស​អាច​ពាក់​បាន​ច្រើន​កាលៈទេសៈ​
២. ម៉ូដ​ឆ្នូត

 

អាវ​យឺត​បើក​ក៥​​ម៉ូដ​ល្អ​ចំពោះ​បុរស​អាច​ពាក់​បាន​ច្រើន​កាលៈទេសៈ​

 

អាវ​យឺត​បើក​ក៥​​ម៉ូដ​ល្អ​ចំពោះ​បុរស​អាច​ពាក់​បាន​ច្រើន​កាលៈទេសៈ​
៣. ម៉ូដ​ក​តូច

 

អាវ​យឺត​បើក​ក៥​​ម៉ូដ​ល្អ​ចំពោះ​បុរស​អាច​ពាក់​បាន​ច្រើន​កាលៈទេសៈ​
៤. មាន​លេង​ម៉ូដ​នៅ​ក​និង​ដៃ

 

អាវ​យឺត​បើក​ក៥​​ម៉ូដ​ល្អ​ចំពោះ​បុរស​អាច​ពាក់​បាន​ច្រើន​កាលៈទេសៈ​
៥. ម៉ូដ​២​ពណ៌

 

អាវ​យឺត​បើក​ក៥​​ម៉ូដ​ល្អ​ចំពោះ​បុរស​អាច​ពាក់​បាន​ច្រើន​កាលៈទេសៈ​

 

ចុចអាន៖ម៉ូដ​អាវ​ធំ ​១០ ​ឈុត​​សម្រាប់​បុរស​ចូលរួម​កម្មវិធី​ពិសេស

 

ដោយ៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ ​​​បរទេស