លោក ញឹក ប៊ុនឆៃ ស្នើសម្តេច ស ខេង រំលាយលទ្ធផល សមាជហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ក្នុងឆ្នាំ២០១៥កន្លងទៅ

ភ្នំពេញ៖ លោក ញឹក ប៊ុនឆៃ អនុប្រធានទី២ គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ដែលទើបប្រកាសចាក់ ចេញពីបក្សកាល ពីថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ម្សិលមិញនោះ បានស្នើទៅកាន់សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ រំលាយចោលនូវលទ្ធផលនៃសមាជរបស់គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥កន្លងទៅ។

លោក ញឹក ប៊ុនឆៃ ស្នើសម្តេច ស ខេង រំលាយលទ្ធផល សមាជហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ក្នុងឆ្នាំ២០១៥កន្លងទៅ

លោក ញឹក ប៊ុនឆៃ ស្នើសម្តេច ស ខេង រំលាយលទ្ធផល សមាជហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ក្នុងឆ្នាំ២០១៥កន្លងទៅ

លោក ញឹក ប៊ុនឆៃ ស្នើសម្តេច ស ខេង រំលាយលទ្ធផល សមាជហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ក្នុងឆ្នាំ២០១៥កន្លងទៅ