គន្លឹះ​បន្ធូរ​អារម្មណ៍​នៅពេល​តានតឹង

​dnt-news: ​ប្រសិនបើ​អ្នក​កំពុងស្ថិត​ក្នុងស្ថានភាព​ធុញទ្រាន់ គឺ​ប្រាកដ​ណាស់​ថា អ្នកមាន​អរ​ម្មណ៍​រសេះរសោះ ធ្វើ​កិច្ចការ​អ្វី​ក៏​មិនកើត​ដែរ ។ ដូច្នេះ​ដើម្បី​ជម្រះ​ចោល​នូវ​អារម្មណ៍​តានតឹង​ចេញពី​ក្នុង​ខ្លួន​នោះ​ចូរ​អនុវត្ត​វិធី​ប៉ុន្មាន​យ៉ាងដូច​ខាងក្រោម ៖