គុណភាព​អប់រំ​សិស្ស​វិទ្យាល័យ​បាក់​ទូក​រំពឹងថា​មាន​សន្ទុះ​កើនឡើង​៧០​ភាគរយ

​ភ្នំពេញ​៖ ស្របពេល​ក្រសួង​បាន ធ្វើកំណែទម្រង់​វិស័យ​អប់រំ ជាច្រើន​ចំណុច​ជា​បន្តបន្ទាប់ មកនេះ គេ​សង្កេតឃើញថា​គុណភាព​សិក្សា​មាន​សន្ទុះ​កាន់តែខ្លាំង ។ តួយ៉ាង​គុណភាព​សិក្សា​នៅ​វិទ្យាល័យ​បាក់ ត្រូវគេ​រំពឹងថា​នឹងមាន​គុណភាព​កើនឡើង​៧០​ភាគរយ​។​