កម្ពុជា​នាំចូល​យន្តហោះ​(drone)​ខ្នាតតូច​សម្រាប់​បំរើសេវា​កម្ម​លើ​វិស័យ​កសិកម្ម​

dnt-news : ដោយ​សង្កេតឃើញ​សក្តានុពល​ផ្នែក កសិកម្ម​នៅ​កម្ពុជា កូន​ខ្មែរ​មួយរូប បាន​នាំចូល​យន្តហោះ​ខ្នាតតូច​ដែល​គេ​ហៅថា​(Drone) បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មី​មក​ប្រទេស​កម្ពុជា ដើម្បី​បម្រើ​សេវាកម្ម​ក្នុងការ​ពិនិត្យ​ដំណាំ​កសិកម្ម​ផ្សេង ក្នុងនោះ​វា​មាន​សមត្ថភាព​អាច​ពិនិត្យ​សណ្ឋាន​ដី ពិនិត្យ​ជំងឺ​ដំណាំ​និង មាន​សមត្ថភ