រកឃើញ​ទីក្រុង​បុរាណ​អេ​ស៊ី​ប​ដែល​កប់​បាត់​ក្នុង​ដី​

dnt-news: ​បើ​យោងតាម​រូបភាព​ផ្កាយរណប​ប្រើ​កាំរស្មី Infra-red បានបង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ទិដ្ឋភាព​ផ្លូវថ្នល់ និង​លំនៅឋាន​របស់​ប្រជាជន​នៃ​ទីក្រុង​បុរាណ “​តានី​ស​” (tanis) ក្នុងប្រទេស​អេ​ហ្ស៊ី​ប​ដែល​បាន​កប់​បាត់​នៅក្នុង​ដី​។​