តោះ​! មើល​ស្ទីល​ថតរូប​កាច់រាង ថន លក្ខិណា ក្នុង​ពិធី​ភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទ​សីហា ទាំងអស់គ្នា​…

Doliprane TVC

​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ០៤ ខែកុម្ភៈ​នេះ តារា​ទឹកភ្នែក​ល្បីឈ្មោះ​ក្នុង​រឿង​«​មរណៈ​មាតា​» កញ្ញា លី ច័ន្ទ​សីហា បានរៀបចំ​ពិធី​ភ្ជាប់ពាក្យ​ជា​ផ្លូវការ​យ៉ាង​អធិកអធម​នៅ​គេហដ្ឋាន​របស់​នាង​ផ្ទាល់​ឯ​ចាក់អង្រែលើ ដោយមាន​ការចូលរួម​ច្រើន​ពី​សំណាក់​មិត្ត​សិល្បៈ និង ញាតិមិត្ត​ជិត​ឆ្ងាយ​ជាច្រើន ក្នុងនោះ​រួមមាន​ទាំង​ពិធី​ការិនី ថន លក្ខិណា ផងដែរ ។​

​ក្នុង​ឈុត​រូប​ខ្លី​ត្រឹម​ជង្គង់​ពណ៌​ក្រហម​ស្រស់​របស់ ថន លក្ខិណា ពិតជា​បានធ្វើឱ្យ​មហាជន​ជាច្រើន​លួច​សរសើរ​មិន​ដាច់​ពី​មាត់​ឡើយ មិនតែប៉ុណ្ណោះ​នាង​ត្រូវបាន​មហាជន​និយាយថា នាង​គឺជា​តារា​ស្រី​ម្នាក់​ដែល​ថតរូប​បាន​ច្រើន និង មាន​ស្ទីល​ថត​ប្លែកៗ​ផងដែរ ក្នុង​ពិធី​ភ្ជាប់ពាក្យ​របស់ លី ច័ន្ទ​សីហា ក្នុងចំណោម​តារា​សិល្បៈ​ទាំងអស់​ដែល​បាន​ចូលរួម ។​

​ចង់ដឹងថា ថន លក្ខិណា មាន​សម្រស់ និង មាន​ស្ទីល​ថតរូប​បែបណាខ្លះ តោះ​! ចូលរួម​មើល​ទាំងអស់គ្នា​…  (​សាកល)​

តោះ​! មើល​ស្ទីល​ថតរូប​កាច់រាង ថន លក្ខិណា ក្នុង​ពិធី​ភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទ​សីហា ទាំងអស់គ្នា​…

តោះ​! មើល​ស្ទីល​ថតរូប​កាច់រាង ថន លក្ខិណា ក្នុង​ពិធី​ភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទ​សីហា ទាំងអស់គ្នា​…

តោះ​! មើល​ស្ទីល​ថតរូប​កាច់រាង ថន លក្ខិណា ក្នុង​ពិធី​ភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទ​សីហា ទាំងអស់គ្នា​…

តោះ​! មើល​ស្ទីល​ថតរូប​កាច់រាង ថន លក្ខិណា ក្នុង​ពិធី​ភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទ​សីហា ទាំងអស់គ្នា​…

តោះ​! មើល​ស្ទីល​ថតរូប​កាច់រាង ថន លក្ខិណា ក្នុង​ពិធី​ភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទ​សីហា ទាំងអស់គ្នា​…

តោះ​! មើល​ស្ទីល​ថតរូប​កាច់រាង ថន លក្ខិណា ក្នុង​ពិធី​ភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទ​សីហា ទាំងអស់គ្នា​…

តោះ​! មើល​ស្ទីល​ថតរូប​កាច់រាង ថន លក្ខិណា ក្នុង​ពិធី​ភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទ​សីហា ទាំងអស់គ្នា​…

តោះ​! មើល​ស្ទីល​ថតរូប​កាច់រាង ថន លក្ខិណា ក្នុង​ពិធី​ភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទ​សីហា ទាំងអស់គ្នា​…

តោះ​! មើល​ស្ទីល​ថតរូប​កាច់រាង ថន លក្ខិណា ក្នុង​ពិធី​ភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទ​សីហា ទាំងអស់គ្នា​…

តោះ​! មើល​ស្ទីល​ថតរូប​កាច់រាង ថន លក្ខិណា ក្នុង​ពិធី​ភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទ​សីហា ទាំងអស់គ្នា​…

តោះ​! មើល​ស្ទីល​ថតរូប​កាច់រាង ថន លក្ខិណា ក្នុង​ពិធី​ភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទ​សីហា ទាំងអស់គ្នា​…

តោះ​! មើល​ស្ទីល​ថតរូប​កាច់រាង ថន លក្ខិណា ក្នុង​ពិធី​ភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទ​សីហា ទាំងអស់គ្នា​…

តោះ​! មើល​ស្ទីល​ថតរូប​កាច់រាង ថន លក្ខិណា ក្នុង​ពិធី​ភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទ​សីហា ទាំងអស់គ្នា​…

តោះ​! មើល​ស្ទីល​ថតរូប​កាច់រាង ថន លក្ខិណា ក្នុង​ពិធី​ភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទ​សីហា ទាំងអស់គ្នា​…

តោះ​! មើល​ស្ទីល​ថតរូប​កាច់រាង ថន លក្ខិណា ក្នុង​ពិធី​ភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទ​សីហា ទាំងអស់គ្នា​…

តោះ​! មើល​ស្ទីល​ថតរូប​កាច់រាង ថន លក្ខិណា ក្នុង​ពិធី​ភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទ​សីហា ទាំងអស់គ្នា​…

តោះ​! មើល​ស្ទីល​ថតរូប​កាច់រាង ថន លក្ខិណា ក្នុង​ពិធី​ភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទ​សីហា ទាំងអស់គ្នា​…

តោះ​! មើល​ស្ទីល​ថតរូប​កាច់រាង ថន លក្ខិណា ក្នុង​ពិធី​ភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទ​សីហា ទាំងអស់គ្នា​…

តោះ​! មើល​ស្ទីល​ថតរូប​កាច់រាង ថន លក្ខិណា ក្នុង​ពិធី​ភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទ​សីហា ទាំងអស់គ្នា​…

តោះ​! មើល​ស្ទីល​ថតរូប​កាច់រាង ថន លក្ខិណា ក្នុង​ពិធី​ភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទ​សីហា ទាំងអស់គ្នា​…

តោះ​! មើល​ស្ទីល​ថតរូប​កាច់រាង ថន លក្ខិណា ក្នុង​ពិធី​ភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទ​សីហា ទាំងអស់គ្នា​…

តោះ​! មើល​ស្ទីល​ថតរូប​កាច់រាង ថន លក្ខិណា ក្នុង​ពិធី​ភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទ​សីហា ទាំងអស់គ្នា​…

តោះ​! មើល​ស្ទីល​ថតរូប​កាច់រាង ថន លក្ខិណា ក្នុង​ពិធី​ភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទ​សីហា ទាំងអស់គ្នា​…

តោះ​! មើល​ស្ទីល​ថតរូប​កាច់រាង ថន លក្ខិណា ក្នុង​ពិធី​ភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទ​សីហា ទាំងអស់គ្នា​…

តោះ​! មើល​ស្ទីល​ថតរូប​កាច់រាង ថន លក្ខិណា ក្នុង​ពិធី​ភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទ​សីហា ទាំងអស់គ្នា​…

  • តោះ​! មើល​ស្ទីល​ថតរូប​កាច់រាង ថន លក្ខិណា ក្នុង​ពិធី​ភ្ជាប់ពាក្យ លី ច័ន្ទ​សីហា ទាំងអស់គ្នា​…已关闭评论
  • 16 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/02/04  Category:សិល្បៈ