រឿង​មេទ័ព​ជំទាវ​ម៉ៅ ( ស្រី​ម៉ៅ ) ភាគ​បញ្ចប់

dnt-news:​ ​ជំទាវ​ម៉ៅ កាល​នៅ​ជា​ជំនួយការ​លោក​មេទ័ព​គ​គ្រី គឺជា​ស្រី​ក្រមុំ​ម្នាក់​ដ៏​ក្លាហាន ។ កាលបើ​ក្លាយទៅជា​មេទ័ព​កំពូល​ជំនួស​មេទ័ព​គ្រី ដែល​ស្លាបទៅ​ក៏​នៅតែ​ជា​ស្រី​ក្រមុំ​ដដែល ។ ពោលគឺ​មួយជីវិត​របស់គាត់រ​ហូត​ស្លាប់​ទៅវិញ ពុំមាន​ស្វាមី​ទេ​ហើយក៏​មែន​ជា​ប្រពន្ធ​របស់​មេទ័ព​គ្រី​ដែរ ។