ព្រឹកនេះព្រឹទ្ធសភា ប្រជុំអនុម័ត សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី គណនេយ្យ និងសវនកម្ម

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា ប្រជុំពិភាក្សា និងអនុម័តសេចក្តី ព្រាងច្បាប់ស្តីពី គណនេយ្យ និងសវនកម្ម ក្រោមអធិបតីភាព សម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា៕

ព្រឹកនេះព្រឹទ្ធសភា ប្រជុំអនុម័ត សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី គណនេយ្យ និងសវនកម្ម

ព្រឹកនេះព្រឹទ្ធសភា ប្រជុំអនុម័ត សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី គណនេយ្យ និងសវនកម្ម