ឈិន ឡុង សល់​លុយ​ជាង​១៣០​លាន​ដុល្លារ

dnt-news : ​លោក​ឈិន ឡុង ដែលជា​តារា​សម្តែង​ជើងចាស់​ដ៏​ល្បីល្បាញ​របស់​ចិន​នោះ បាប​ក្លាយជា​ម្ចាស់​លុយ​ដ៏​ច្រើនសន្ធឹក​សន្ធាប់​បើ​គិត​ជា​ទឹកប្រាក់​ស្មើ​និង​ជាង​១៣០​លាន​ដុល្លារ ។ ទ្រព្យសម្បតិ្ត​ទាំងអស់​រួមមាន​ទាំង​យន្តហោះ​ដ៏​ទំនើប និង​វិឡា​ដ៏​ប្រណិត​នៅលើ​ទឹកដី​អាមេរិក​ផងដែរ ។