សំបក​ផ្ទុក​ថាមពល​សម្រាប់​ Galaxy Note 5 និង Galaxy S6 edge+


សំបក​ផ្ទុក​ថាមពល​សម្រាប់​ Galaxy Note 5 និង Galaxy S6 edge+

អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ប្រហែល​ជា​បាន​ដឹង​ហើយ​ពី​សមត្ថភាព​ដ៏​អស្ចារ្យ​នៃ​ទូរសព្ទ​ Galaxy Note 5 និង Galaxy S6 edge+។​ បើ​និយាយ​ពី​ថាមពល​ថ្ម​វិញ​ទូរសព្ទ​ទាំង​ពី​នេះ​កាន់​តែ​ពិសេស​ ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើ​ពួក​វា​បាន​យូរ​ ហើយ​បញ្ចូល​ឆាប់​ពេញ​វិញ​ផង​ដែរ​។​

 

សំបក​ផ្ទុក​ថាមពល​សម្រាប់​ Galaxy Note 5 និង Galaxy S6 edge+

 

បន្ថែម​លើ​​ថាមពល​ថ្ម​​ដ៏​ខ្លាំង​នេះ ​មាន​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​បាន​ផលិត​​សំបក​ដែល​ផ្ទុក​ថាមពល​សម្រាប់​ Galaxy Note 5 និង Galaxy S6 edge+ ហើយ​សំបក​នេះ​មាន​ឈ្មោះ​ថា​ ZeroLemon។ ​សំបក​ប្រភេទ​នេះ​អាច​ផ្ទុក​ថាមពល​ថ្ម​ទំហំ​ 8500 mAh ដែល​ស្មើ​បី​ដង​នៃ​កម្រិត​ថាមពល​ថ្ម​ដែល​មាន​ស្រាប់​ក្នុង​ទូរសព្ទ​ទាំង​ពីរ​ផង​ដែរ​។​ ជា​មួយ​តម្លៃ​សំបក​ទូរសព្ទ​ប្រភេទ​នេះ​មាន​តម្លៃ​ ៥៩,៩៩ដុល្លារ៕

 

សំបក​ផ្ទុក​ថាមពល​សម្រាប់​ Galaxy Note 5 និង Galaxy S6 edge+

 

សំបក​ផ្ទុក​ថាមពល​សម្រាប់​ Galaxy Note 5 និង Galaxy S6 edge+

 

សំបក​ផ្ទុក​ថាមពល​សម្រាប់​ Galaxy Note 5 និង Galaxy S6 edge+

 

សំបក​ផ្ទុក​ថាមពល​សម្រាប់​ Galaxy Note 5 និង Galaxy S6 edge+

 

សំបក​ផ្ទុក​ថាមពល​សម្រាប់​ Galaxy Note 5 និង Galaxy S6 edge+

 

សំបក​ផ្ទុក​ថាមពល​សម្រាប់​ Galaxy Note 5 និង Galaxy S6 edge+

 

សំបក​ផ្ទុក​ថាមពល​សម្រាប់​ Galaxy Note 5 និង Galaxy S6 edge+

 

ប្រែសម្រួល៖ រដ្ឋ
ប្រភព៖ phonearena