ព័ត៌មាន​ជាតិ &raquo ព្រឹត្តិការណ៍សង្គម

សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​របស់​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រសួង​ការ​បរទេស​ជុំ​វិញ​អំពើ​ហិង្សា​នៅ​ផ្សារ​រុង​ក្លឿ