បុគ្គលិកផ្នែកគ្រប់គ្រងស្តុក

Company

Cam S&V Trading Co.,Ltd ( S&V Cambodia Jobs )   

type

Private Limited Company

Industry

Recruiting Services

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Others

Hiring

2

Industry

General Business Services

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Unlimited

Language

English-- Good    Chinese-Mandarin-- Good   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Feb-01-2016

Closing Date

Mar-02-2016
  - គ្រប់គ្រងរាល់បរិមាណទំនិញចេញនិងចូលទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនអោយបានច្បាស់លាស់

- រៀបចំ និងបែងចែកទំនិញនៅក្នុងស្តុកអោយមានសណ្តាប់ធ្នាប់ និងមានភាពងាយស្រួល

- ត្រួតពិនិត្យប្រភេទ និងបរិមាណទំនិញរាល់ពេលដឹកចេញអោយអតិថិជន

  - ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ អត់ធ្មត់ និងតាំងចិត្តក្នុងការបំពេញការងារ

- កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឡើងទៅ

- អ្នកមានបទពិសោធន៍ការងារ ចេះភាសាអង់គ្លេស និង ចិន ត្រូវបានផ្តល់អតិភាព

- ត្រូវចេះប្រើប្រាស់ Microsoft word & excel សម្រាប់ ​(បុគ្គលិកផ្នែកគ្រប់គ្រងស្តុក)

- ត្រូវស្គាល់ពីទីតាំងភូមិសាស្រ្ត នៅក្នុងភ្នំពេញអោយបានច្រើន (បុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សារ)

អត្ថប្រយោជន៍ដែលក្រុមហ៊ុនផ្តល់ជូន

- ប្រាក់បៀរវត្សន៍សមរម្យ ប្រាក់លើកទឹកចិត្តបន្ថែម និង​ប្រាក់រង្វាន់នៅបំណាច់ឆ្នាំ

- ផ្តល់ជូនថ្លៃកាតទូរស័ព្ទ ថ្លៃសាំង​ និង អាហារថ្ងៃត្រង់ចំនួនមួយពេល

- ផ្តល់ការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំចំនួន ១៤​ ថ្ងៃ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR Department

Phone

098 486 777

Email

[email protected]

Website

http://www.camsvjob.com

Address

2nd floor, SI Building, No 93, Preash Sihanuk, khnan Doun Penh, Phnom Penh.