កំពូល​មហាសេដ្ឋី​មាន​លុយ​ច្រើនជាងគេ​បំផុត​ទាំង​១០​នៅ​អាស៊ី​

dnt-news: ​បច្ចុប្បន្ន​អាស៊ី គឺជា​ទ្វីប​មហាអំណាច​មួយ​ផងដែរ​របស់​ពិភពលោក ហើយក៏​ជា​ទឹកដី​នៃ​ប្រទេស​មហាអំណាច​សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក​ពិភព​ទី​២ ទី​៣ និង​៩​នៅ​ចិន ជប៉ុន និង​ឥណ្ឌា ហើយ​ខាងក្រោម​នេះ គឺជា​មហាសេដ្ឋី​មាន​បំផុត​ទាំង​១០​ប្រចាំ​នៅក្នុង​ទី្វ​ប​មួយ​នេះ៖