តារា​ចិន​ល្បី​ៗ​ថត​វីដេអូ​ជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ


តារា​ចិន​ល្បី​ៗ​ថត​វីដេអូ​ជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ

ស្រប​ពេល​ពិធីបុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រពៃណី​ចិន​កៀក​នឹង​ចូល​មក​ដល់ សិល្បករ សិល្ប​ការិនី ចិន​ជា​ច្រើន​រូប​បាន​ជួបជុំ​គ្នា​ថត​វីដេអូ​ដើម្បី​ជូន​ពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​សម្រាប់​បណ្ដា​អ្នក​គាំទ្រ​របស់​ខ្លួន តាម​រយៈ​សារព័ត៌មាន​ Xinhaunet។ វីដេអូ​នោះ​មិន​ទាន់​​​ត្រូវ​បាន​បញ្ចេញ​នៅ​ឡើយ​ទេ ប៉ុន្តែ​គេ​បាន​បង្ហាញ​រូបភាព​ខ្លះ​ៗ។ ចង់​ដឹង​ថា​មាន​តារា​ណា​ខ្លះ​សូម​ទស្សនា​ខាង​ក្រោម​នេះ៖​

 

តារា​ចិន​ល្បី​ៗ​ថត​វីដេអូ​ជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ

Yao Chen

 

តារា​ចិន​ល្បី​ៗ​ថត​វីដេអូ​ជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ

Nicky Wu

 

តារា​ចិន​ល្បី​ៗ​ថត​វីដេអូ​ជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ

Wu Xiubo

 

តារា​ចិន​ល្បី​ៗ​ថត​វីដេអូ​ជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ

Yang Mi

 

តារា​ចិន​ល្បី​ៗ​ថត​វីដេអូ​ជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ

Huang Bo

 

តារា​ចិន​ល្បី​ៗ​ថត​វីដេអូ​ជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ

Liu Yan

 

តារា​ចិន​ល្បី​ៗ​ថត​វីដេអូ​ជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ

Hai Qing

 

តារា​ចិន​ល្បី​ៗ​ថត​វីដេអូ​ជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ

Dong Jie

 

តារា​ចិន​ល្បី​ៗ​ថត​វីដេអូ​ជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ

Huang Xiaoming

 

តារា​ចិន​ល្បី​ៗ​ថត​វីដេអូ​ជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ

Tong Dawei

 

តារា​ចិន​ល្បី​ៗ​ថត​វីដេអូ​ជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ

Yan Ni

 

តារា​ចិន​ល្បី​ៗ​ថត​វីដេអូ​ជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ

Zhang Yuqi

 

តារា​ចិន​ល្បី​ៗ​ថត​វីដេអូ​ជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ

Donnie Yen

 

តារា​ចិន​ល្បី​ៗ​ថត​វីដេអូ​ជូនពរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ

Angelababy

 

ចុចអាន៖បណ្ដុំ​រូបភាព​ផ្អែមល្ហែម លី​​ ស៊ាវឡុង​និង​គ្រួសារ​​ដែល​អ្នក​មិន​ដែល​ឃើញ

 

ប្រែ​សម្រួល៖ វ៉ាន់ថន
ប្រភព៖ xinhuanet