ត្រឹម​រយៈពេល​៥​ឆ្នាំ​ មុខមាត់តារា​ហូលីវូដ​ទាំង​នេះ​ប្រែប្រួល​​ប្លែក​យ៉ាងណា?


ត្រឹម​រយៈពេល​៥​ឆ្នាំ​ មុខមាត់តារា​ហូលីវូដ​ទាំង​នេះ​ប្រែប្រួល​​ប្លែក​យ៉ាងណា?

រយៈ​ពេល​៥​​ឆ្នាំ​ហាក់​ដូច​ជា​មិនយូរប៉ុន្មាន​ទេ ជាពិសេស​នៅ​ពេល​ប្រៀបធៀប​​ពី​​អាយុ​១៥​ទៅ​២០​ឆ្នាំ ប៉ុន្តែ​វា​​ជា​រយៈ​ពេល​សមរម្យ​ដែរ​​សម្រាប់​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​របស់​មនុស្ស។ ហើយ​រយៈ​ពេល​នេះ​ចំពោះ​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​​​អាច​ប្រែ​មុខ​មាត់​ចាស់​ទុំ​និង​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ស្ទីល​លេង​ខ្លួន​ច្រើន​។ ឥលូវ​ក្រឡេក​មើល​តារា​ប្រុស​ស្រី​ទាំង​នេះ​វិញ តើ​រយៈ​ពេល​៥​​ឆ្នាំ​ពួក​គេ​ប្រែ​ទម្រង់​មុខ​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

 

.Daniel Radcliffe – ២០១១ និង ២០១៦

 

ត្រឹម​រយៈពេល​៥​ឆ្នាំ​ មុខមាត់តារា​ហូលីវូដ​ទាំង​នេះ​ប្រែប្រួល​​ប្លែក​យ៉ាងណា?

 

. Ariana Grande – ២០១០ និង ២០១៥

 

ត្រឹម​រយៈពេល​៥​ឆ្នាំ​ មុខមាត់តារា​ហូលីវូដ​ទាំង​នេះ​ប្រែប្រួល​​ប្លែក​យ៉ាងណា?

 

.Leonardo DiCaprio – ១៩៩៩ និង ២០០៤

 

ត្រឹម​រយៈពេល​៥​ឆ្នាំ​ មុខមាត់តារា​ហូលីវូដ​ទាំង​នេះ​ប្រែប្រួល​​ប្លែក​យ៉ាងណា?

 

Kim Kardashian – ២០០៥ និង ២០១០

 

ត្រឹម​រយៈពេល​៥​ឆ្នាំ​ មុខមាត់តារា​ហូលីវូដ​ទាំង​នេះ​ប្រែប្រួល​​ប្លែក​យ៉ាងណា?

 

. Miley Cyrus – ២០០៨ និង ២០១៣

 

ត្រឹម​រយៈពេល​៥​ឆ្នាំ​ មុខមាត់តារា​ហូលីវូដ​ទាំង​នេះ​ប្រែប្រួល​​ប្លែក​យ៉ាងណា?

 

. Calvin Harris -​២០១០ និង ២០១៥

 

ត្រឹម​រយៈពេល​៥​ឆ្នាំ​ មុខមាត់តារា​ហូលីវូដ​ទាំង​នេះ​ប្រែប្រួល​​ប្លែក​យ៉ាងណា?

 

. Taylor Swift – ២០០៩ និង ២០១៤

 

ត្រឹម​រយៈពេល​៥​ឆ្នាំ​ មុខមាត់តារា​ហូលីវូដ​ទាំង​នេះ​ប្រែប្រួល​​ប្លែក​យ៉ាងណា?

 

. Justin Bieber – ២០០៩ និង ២០១៤

 

ត្រឹម​រយៈពេល​៥​ឆ្នាំ​ មុខមាត់តារា​ហូលីវូដ​ទាំង​នេះ​ប្រែប្រួល​​ប្លែក​យ៉ាងណា?

 

. Khloe Kardashian – ២០១០ និង ២០១៥

 

ត្រឹម​រយៈពេល​៥​ឆ្នាំ​ មុខមាត់តារា​ហូលីវូដ​ទាំង​នេះ​ប្រែប្រួល​​ប្លែក​យ៉ាងណា?

 

១០Kylie Jenner – ២០១០ និង ២០១៥

 

ត្រឹម​រយៈពេល​៥​ឆ្នាំ​ មុខមាត់តារា​ហូលីវូដ​ទាំង​នេះ​ប្រែប្រួល​​ប្លែក​យ៉ាងណា?

 

១១. Chris Pratt – ២០០៩ និង ២០១៤

 

ត្រឹម​រយៈពេល​៥​ឆ្នាំ​ មុខមាត់តារា​ហូលីវូដ​ទាំង​នេះ​ប្រែប្រួល​​ប្លែក​យ៉ាងណា?

 

ប្រិយមិត្តយល់ថាតារាណា​ប្លែក​ជាងគេ?

 

ចុចអាន តារា​ស្បែក​ខ្មៅ​៥​ដួង​ជាប់​សែស្រឡាយ​ជនជាតិ​ចិន ដែល​អ្នក​មិន​ដែល​ដឹង

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ

ប្រភព៖ hollywood