ចង់​ធ្វើ​ការ​អង្គការ​ព្រោះ​រំពឹង​ថា​​បាន​ប្រាក់​ខែ​ខ្ពស់​ឬ?

ចង់​ធ្វើ​ការ​អង្គការ​ព្រោះ​រំពឹង​ថា​​បាន​ប្រាក់​ខែ​ខ្ពស់​ឬ?

“នៅ​ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​ចាប់​ផ្ដើម​ធ្វើ​ការ​នៅ​អង្គការ (NGO) ខ្ញុំ​អត់​ដែល​គិត​ថា ចង់​បាន​ប្រាក់ខែ​ខ្ពស់​នោះទេ អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​ធ្វើ​​គឺ​ជា​ឆន្ទៈ​ ហើយ​រឿង​ប្រាក់​ខែ​ជា​រឿង​ទី២”។ នេះជា​ការ​លើក​ឡើង​របស់​ លោក ហង់ សុធា ដែល​បាន​ចូល​រួម​បម្រើ​នៅ​អង្គការ​សកម្មភាព​យុវជន​កម្ពុជា (CYA) អស់រយៈ​ពេល​ ៤ ឆ្នាំ ដែល​បាន​ឆ្លើយ​តប​នឹង​សំណួរ​របស់​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ថា តើ​អ្នក​​ធ្វើ​ការ​នៅ​អង្គការ​គឺចង់​បាន​ប្រាក់​ខែ​ខ្ពស់​ឬយ៉ាងណា?

 

សូមចុចអាន៖ លក្ខខ័ណ្ឌ​ងាយៗ ៣ ចំណុច​​ យុវវ័យ​​​ខ្មែរ​អាច​ធ្វើ​ការ​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​​

 

 

 

អត្ថបទ៖ ណេង ណេង

វីដេអូ៖ ទូរសព្ទដៃ