ចម្លែក!បុរសម្នាក់ ស្លាប់លើបង្គងដោយ លឹង្គជាប់នឹងយោនី ស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទ បញ្ចូនទៅពេទ្យវះកាត់ ចេញ(មានវីដេអូ)

បរទេស៖ បុរសម្នាក់ បានស្លាប់លើបង្គង នៅពេលដែលរួមរ័កជាមួយនឹងនារីរកស៊ីផ្លូវភេទ  ដោយអង្គជាតិជនរងគ្រោះបានជាប់ និងយោនី មិនអាចញែកចេញពីគ្នាបាន នេះបើយោងតាម metro ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ។

បិទបាំងនៅក្រោមភួយមួយ ដោយឃើញតែជើង ដោយបង្ហាញថាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទ នៅពីលើជនរងគ្រោះ ដោយអង្គជាតិជនរងគ្រោះ បានជាប់គាំងជាមួយនឹងយោនីស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទ។

វីដេអូនេះត្រូវបានបង្ហោះនៅលើយូធូប  ធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ។

ក្នុងករណីមិនអាចញែកចេញពីគ្នានេះ  ទាំងជនរងគ្រោះ និងស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទ ត្រូវបានបញ្ចូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ ដើម្បីវះកាត់ ញែកចេញពីគ្នា មុននឹងយកសាកសពទៅធ្វើបុណ្យ នោះ ៕

ទស្សនាវីដេអូឃ្លិបដូចខាងក្រោមនេះ៖

ចម្លែក!បុរសម្នាក់ ស្លាប់លើបង្គងដោយ លឹង្គជាប់នឹងយោនី ស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទ បញ្ចូនទៅពេទ្យវះកាត់ ចេញ(មានវីដេអូ)