ឥលូវ​នេះ​ផ្លូវមួយ​ចំនួនកំពុង​ស្ទះ​ខ្លាំង

ឥលូវ​នេះ​ផ្លូវមួយ​ចំនួនកំពុង​ស្ទះ​ខ្លាំង

ទីតាំងផ្លូវមួយ​ចំនួន​ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញដូចជា​ ​ផ្សារ​ថ្មី សុខហុក ផ្សារ​ដឺហ្គោល នាងគងហ៊ីង និង​កម្ពុជា​ក្រោយ កំពុង​ស្ទះខ្លាំង​នាពេល​នេះ ដោយសារ​​ប្រជាជន​សម្រុក​ទិញ​អីវ៉ាន់​​ សម្រាប់​​អបអរ​ឱកាស​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ចិន-វៀតណាម។ ​នេះ​បើតាម​ការ​ឱ្យ​ដឹង​ពី​ភ្នាក់ងារ​របស់ Sabay។

 

ឥលូវ​នេះ​ផ្លូវមួយ​ចំនួនកំពុង​ស្ទះ​ខ្លាំងរូបតំណាង