ឆេះ Apartment ១៨ ជាន់​នៅ​ថៃ​បណ្តាលមកពី​ភ្លើង​ធូប ទៀន​ (​មាន​វីដេអូ​)​

Doliprane TVC

​ថ្ងៃទី ៥ កុម្ភៈ​នេះ ទ្វី​ត​ធើរ @js100radio បាន​រាយការណ៍​ពី​ករណី​កើតហេតុ​អគារ ១៨ ជាន់​ចាប់ផ្តើម​ឆេះ​យ៉ាង​សន្ធោរ​សន្ធៅ នៅវេលា​ម៉ោង​ប្រមាណ ១០:២០ នាទី ក្នុង​តំបន់​សយណៈ​រ៉ា​ធិ​វ៉ាត ។ ម៉ោង ១១:៤៩ ថ្ងៃត្រង់ មាន​អ្នកស្លាប់ ៣ នាក់ របួស ១២ នាក់ និង ជាប់គាំង ៣០ នាក់ ហើយ​បាន​ជម្លៀស​សិស្ស​ម​តេ្ត​យ្យ​ចេញពី​កន្លែង​ក្បែរ​នោះ​ដែល​តាម​របាយការណ៍​មកដល់​ម៉ោង ១៣:២២ នាទី ទើប​អគ្គី​រំងាប់​បាន ។

ឆេះ Apartment ១៨ ជាន់​នៅ​ថៃ​បណ្តាលមកពី​ភ្លើង​ធូប ទៀន​ (​មាន​វីដេអូ​)​

ការឆេះ​នេះ​បណ្តាលមកពី​ភ្លើងទៀន ធូប ។​អគារ Apartment នេះ ជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់លោក វិ​ក្រុម អៃ​សិរិ អ​តី​អ្នកនយោបាយ​ក្នុង​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ និង ជា​ម្ចាស់ ភូ​កេ​ត អ៊ែរ ផងដែរ ។ អគា​នេះ​ពី​ដើម​មានឈ្មោះ សាថន ផ្លេ​ស តែ​បាន​ប្រែ​ទៅជា​ឈ្មោះ THE 18th Apartment ៕ ​សូរ្យកាន្ត​

ឆេះ Apartment ១៨ ជាន់​នៅ​ថៃ​បណ្តាលមកពី​ភ្លើង​ធូប ទៀន​ (​មាន​វីដេអូ​)​

ឆេះ Apartment ១៨ ជាន់​នៅ​ថៃ​បណ្តាលមកពី​ភ្លើង​ធូប ទៀន​ (​មាន​វីដេអូ​)​

ឆេះ Apartment ១៨ ជាន់​នៅ​ថៃ​បណ្តាលមកពី​ភ្លើង​ធូប ទៀន​ (​មាន​វីដេអូ​)​

ឆេះ Apartment ១៨ ជាន់​នៅ​ថៃ​បណ្តាលមកពី​ភ្លើង​ធូប ទៀន​ (​មាន​វីដេអូ​)​

ឆេះ Apartment ១៨ ជាន់​នៅ​ថៃ​បណ្តាលមកពី​ភ្លើង​ធូប ទៀន​ (​មាន​វីដេអូ​)​

ឆេះ Apartment ១៨ ជាន់​នៅ​ថៃ​បណ្តាលមកពី​ភ្លើង​ធូប ទៀន​ (​មាន​វីដេអូ​)​

ឆេះ Apartment ១៨ ជាន់​នៅ​ថៃ​បណ្តាលមកពី​ភ្លើង​ធូប ទៀន​ (​មាន​វីដេអូ​)​

ឆេះ Apartment ១៨ ជាន់​នៅ​ថៃ​បណ្តាលមកពី​ភ្លើង​ធូប ទៀន​ (​មាន​វីដេអូ​)​

ឆេះ Apartment ១៨ ជាន់​នៅ​ថៃ​បណ្តាលមកពី​ភ្លើង​ធូប ទៀន​ (​មាន​វីដេអូ​)​

ឆេះ Apartment ១៨ ជាន់​នៅ​ថៃ​បណ្តាលមកពី​ភ្លើង​ធូប ទៀន​ (​មាន​វីដេអូ​)​

ឆេះ Apartment ១៨ ជាន់​នៅ​ថៃ​បណ្តាលមកពី​ភ្លើង​ធូប ទៀន​ (​មាន​វីដេអូ​)​

ឆេះ Apartment ១៨ ជាន់​នៅ​ថៃ​បណ្តាលមកពី​ភ្លើង​ធូប ទៀន​ (​មាន​វីដេអូ​)​

ឆេះ Apartment ១៨ ជាន់​នៅ​ថៃ​បណ្តាលមកពី​ភ្លើង​ធូប ទៀន​ (​មាន​វីដេអូ​)​

ឆេះ Apartment ១៨ ជាន់​នៅ​ថៃ​បណ្តាលមកពី​ភ្លើង​ធូប ទៀន​ (​មាន​វីដេអូ​)​

ឆេះ Apartment ១៨ ជាន់​នៅ​ថៃ​បណ្តាលមកពី​ភ្លើង​ធូប ទៀន​ (​មាន​វីដេអូ​)​

ឆេះ Apartment ១៨ ជាន់​នៅ​ថៃ​បណ្តាលមកពី​ភ្លើង​ធូប ទៀន​ (​មាន​វីដេអូ​)​

ឆេះ Apartment ១៨ ជាន់​នៅ​ថៃ​បណ្តាលមកពី​ភ្លើង​ធូប ទៀន​ (​មាន​វីដេអូ​)​

ឆេះ Apartment ១៨ ជាន់​នៅ​ថៃ​បណ្តាលមកពី​ភ្លើង​ធូប ទៀន​ (​មាន​វីដេអូ​)​