ប៉ៃលិន​នៅតែមាន​ត្បូង​តិ​តួច​សម្រាប់​អ្នកស្រុក​ចិញ្ចឹមជីវិត

dnt-news : ​ប៉ៃលិន​គឺ ជា​ខេត្ត​មួយ​ដែល​ស្ថិតនៅ​ប៉ែក​ខាងលិច នៃ​ប្រទេស​ជាប់​ព្រំដែន​ខេត្ត​ចន្ទ​បុរី​ប្រទេស​ថៃ ហើយ​ត្រូវ​បានផ្តល់​រហស្សនាម​ថា ជា​ខេត្ត​ដែល​សំបូរ​ទៅដោយ​ភោគផល​ធម្មជាតិ « ត្បូង » តែម្តង ដែល​របរ​ជីក​រ៉ែ​ត្បូង​នេះ មាន​អាយុកាល​យូ​លង់​ណាស់​មកហើយ ។ ចំពោះ​របរ​មួយ​នេះ​ថ្វី​ត្បិត​វា​ជិត​អស់​ត្